Карта на пациента

Организацията на работа в Да Винчи Клиник е подчинена на идеята чрез първокласно ниво на обслужване да постигнем максимална удовлетвореност на пациента.

В съзвучие с политиката ни за предоставяне на комплексна грижа в областта на денталното здраве и подобряване на качеството на живот на нашите пациенти създадохме пациентска карта, която осигурява изключителни допълнителни предимства на своя притежател.

Предоставяме картата на всички свои пациенти още при първото им посещение в клиниката. Не обвързваме издаването ѝ с определен брой посещения или извършени дентални процедури.

Пациентската карта е нашата визитка

Тя съдържа полезна информация за връзка с нас (адрес и телефони на рецепцията), и същевременно служи като промоционална карта – дава възможност на пациентите ни да ползват с отстъпка продукти и/или услуги на наши партньори.

Да Винчи Клиник поддържа стратегически партньорства с широк диапазон от частни компании и организации, сред които туристически компании, заведения за хранене, здравни кабинети, хотели и др.

Като наш пациент, Вие получавате не само цялостна дентална грижа, но и възможност да се забавлявате, да пазарувате и да пътувате при най-добрите условия.

С услугите на Да Винчи Клиник подобрявате цялостно качеството си на живот!

Меню