Фирма ДЦ – Да Винчи Клиник ООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.073-9762- C01,„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране
Цел на проекта: осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очаквани резултати: постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.
Меню