Slide
Добре дошли,
почувствайте
нашето
гостоприемство !
Добре дошли,
почувствайте нашето гостоприемство !

За нашата дентална клиника

Да Винчи Клиник предлага затворен цикъл от стоматологични услуги, който обхваща всички етапи на консервативното, протетичното, ортодонстокто и имплантологичното лечение. Можете да разчитате на професионално и отговорно отношение към индивидуалните Ви нужди  от първичния преглед и диагностиката през избора на лечебен метод и детайлно планиране до постигането на крайния естетичен резултат.

Нашите услуги

Стоматолог

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕНТАЛНА КЛИНИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Имаме експерти в следните области

Второ медицинско мнение от стоматолог