Зъботехническа лаборатория за зъби по мярка!

Да Винчи Клиник разполага със самостоятелна, модерно оборудвана зъботехническа лаборатория, която отговаря на най-високите стандарти в сферата на денталните технологии и майсторство. Тя е ключов елемент от нашата затворена интегрирана система. Благодарение на нея имаме възможност да предложим на своите клиенти завършен цикъл от стоматологични услуги.

Висококвалифициран екип от специалисти

Благодарение на висококвалифицирания екип от специалисти, профилирани в различни области на съвременната зъботехника, създаваме продукти с изключителна здравина и качество. Нашите керамисти и протезисти постоянно повишават своята квалификация. Те посещават специализирани майсторски курсове, конгреси и конференции, водени от изтъкнати български и чуждестранни експерти в областта на зъботехническата теория и практика.

Високотехнологично оборудване

Отличителна характеристика на лабораторията е нейното високотехнологично оборудване. Използването на най-актуалните достижения в зъботехническата апаратура и инструменти гарантира максимална прецизност в планирането и изработката на високоестетични фиксирани, подвижни и имплантни конструкции.

Планиране, проследимост и контрол

Лабораторният процес е организиран на основата на стриктно разписани работни процедури, ръководени от три водещи принципа: планиране, проследимост и контрол. Това означава, че следим внимателно развитието на всеки индивидуален случай и осъществяваме пълен контрол върху използваните техники и материали, както и върху качеството на крайния продукт.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА НАШАТА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ?

Поемаме ангажимента да изпипаме всеки детайл

В Да Винчи Клиник предлагаме завършен цикъл услуги, с което пестим Вашето време. Същевременно поемаме отговорност за резултата на всички етапи от неговото постигане.

Пестим Вашето време

Собствената зъботехническа лаборатория ни дава възможност да съкратим времето си за реакция, когато ни потърсите със зъбен проблем, за разлика от повечето стоматологични кабинети, които разчитат единствено на външни лаборатории или работят с поръчки по пощата.

Като резултат постигаме желаните форма и цвят на зъбите

В процеса на лечение можете да се консултирате със зъботехника при избора на желаните форма и цвят на зъбите Ви, което Ви носи допълнително спокойствие и сигурност.

Запази безплатен преглед