Сътрудничество с колежа Модал

Oт 2022 година досега, ДЦ Да Винчи Клиник работи в стратегическо сътрудничество с Колежа Модал – Бразилия. Това ни позволява да твърдим, че осигуряваме най-висококачествени услуги в областта на денталната медицина.

Услугите, обект на договора за стратегическо сътрудничество с Колежа Модал, включват:

  • Клинични и оперативни обучителни програми по ортодонтия

  • Приложения на информационните технологии

  • Управление на клиничното качество

  • Управление на риска

Колежа Модал

Тази институция е създадена през 1999 г. и е акредитирана от щатското и федералното правителство да води технически курсове, както и курсове за бакалавърска и следдипломна квалификация. Колежът Модал се намира в град Бело Оризонте, Бразилия. Има следдипломни курсове в областта на ортодонтията, имплантологията, протезирането и лицевата хармонизация. Ръководители на Колежа Модал са Проф. Андерсон Мамеде и Проф. Сауло Грибел.

Обучения с колежа Модал

Лекарите, денталните асистенти и техническият персонал се обучават освен в своите области и по въпроси касаещи сигурността на пациентите и контрол на инфекцията.

Също така, екипът на ДЦ Да Винчи Клиник  има възможността да се свързва със специалистите на колежа Модал  за второ медицинско мнение и телеконферентни брифинги.

Запази безплатен преглед