„Придържаме се към най-високите стандарти на професионализъм, етика и лична отговорност, достойни за доверието, което нашите пациенти ни гласуват.

Ценностите

които ни обединяват

Единственият начин да докажеш вярата си в определени ценности, е да подчиниш действията си на тях. Тогава и само тогава те придобиват реална стойност и се превръщат в съзидателна сила, която променя света към по-добро.

Тази увереност ни сплотява в колектив, споделящ общи ценности като: етика, висок професионализъм, прецизност, лоялност, устойчивост, последователност, ентусиазъм, интелигентен подход, специализирани умения, любознателност.

Мисия

Именно тези 10 ценности, в които служителите на Да Винчи Клиник вярват, пресъздаваме чрез нашата мисия. Да върнем усмивката на всеки един от нашите пациенти, осмисля професионалните ни усилия и старание и ни дава мотивация за бъдещето.

Визия

Ръководени от идеята да допринесем за подобряване на качеството на живот на своите пациенти, предлагаме всички услуги под един покрив, постоянно усъвършенстваме работните процедури и техники.

Прилагаме холистичен подход, като при нас пациента е в центъра на всичко.

Всички специалисти в Да Винчи Клиник са съпричастни и се отнасят с внимание и намерение да помогнат по най-добрия начин на пациента, като го разглеждат като цялостна личност с неговите страхове и желания. Вдъхвайки  надежда и подхранвайки благосъстоянието на целия човек, зачитайки физическите, емоционалните и духовните нужди.

Основна грижа:

Погрижихме ли се за пациента по най-добрия начин?

Полагаме усилия да вникнем в нуждите на нашите пациенти и близките им, като имаме предвид целия процес, за да предложим качество на обслужване, което надминава техните очаквания. Желаем те да почувстват нашето гостоприемство. Стараем се да им предоставим необходимата подкрепа, за да могат да възстановят здравето си.

Правата и безопасността на пациентите са най-важни:

Като най-важен свой приоритет възприемаме сигурността на пациентите и техните близки. С открита комуникация се стараем да разберем културните, физическите и емоционалните  им потребности, за да можем без предубеденост да защитаваме правата им. При нас пациентите получават медицински преглед и обслужване, като предварително определяме възможните рискове.

Екипната работа е в основата на успеха

Ние вярваме, че обучението и оценяването на нашия персонал е ключът към реализацията и усъвършенстването на нашата организация. Отдаваме голямо значение на удовлетворението на персонала от работата и верността към организацията. Вярваме в силата на ефективна и конструктивна екипна работа в среда на доверие – за постигане на нашите общи цели. Ето и нашата формула за успех:

  • Създаване и поддържане на екип от професионално подготвени и мотивирани служители

  • Постоянно усъвършенстване на работните процеси, системи и умения в организацията

  • Създаване на успешни стратегически  партньорства с различни доставчици и заинтересовани лица

  • Максимално удовлетворяване на нуждите и очакванията на пациентите.

Със своя личен принос и принадлежност към групата нашите служители постигат:

  • професионална реализация и развитие

  • подобряване на икономическото си състояние

  • положително въздействие върху обществото.

Иновации и постоянно развитие

Да използваме обективна информация, вместо интуиция, е един от приоритетите ни, защото това има решаващо значение при вземането на надеждни решения и предприемане на действия. Стремим се към постоянно усъвършенстване и развитие, което се основава на използването на знания и фундаментални иновации.

Запази безплатен преглед