Зъбни фасети

Зъбните фасети са естетично и удобно решение на редица зъбни проблеми. Те са подходящи за трайно подобряване на визията, когато имате:

 • недоразвит емайл по рождение
 • зъбно изтриване, кариеси или аномалии във формата и позицията на зъбите
 • неприятно оцветяване, дължащо се на травма или умъртвяване
 • естетични съображения по отношение на естествения цвят на зъбите.

Зъбни фасети: какво представляват?

Фасетите са елегантен метод за реставриране и корекция на предни зъби и представляват фини люспи от порцелан, които се залепват върху външната, видима повърхност на зъбите.

Зъбни фасети: за какво служат?

С помощта на фасетите се коригират формата, размерът и цветът на зъбите, както и леки отклонения в тяхната позиция.

Зъбни фасети: какви са предимствата им пред коронките?

Фасетите са отлична алтернатива на обличането на зъбите в коронки. При обвивните коронки се получава отслабване на зъба, тъй като за поставянето им се налага изпиляване на целия зъб, свързано с отнемане на голяма част от зъбната структура. За разлика то тях, изпиляването при фасетите е минимално и засяга само предната, видима повърхност на зъба.

За експерите в Да Винчи Клиник прецизният анализ и точното планиране са ключът към изработката на високоестетични и дълготрайни фасети, отговарящи на най-високите стандарти за качество.

След като се запознаем внимателно с проблема на пациента, с неговите нужди, желания и очаквания, започваме да събираме данни за текущото състояние на неговите зъби. Тази фаза включва процес на фотозаснемане, снемане на отпечатъци за диагностични модели и измервания с лицева дъга.

 • Анализ, планиране и дигитален дизайн

  Екип от специалисти извършва анализ на направените снимки и модели, след което изготвя план, описващ действията, приложими за конкретния случай. На базата на цялата събрана информация и с помощта на специален софтуер изготвяме дизайн на усмивката, за да създадем „архитектурния“ план на бъдещите Ви фасети.

 • Тестване на проекта

  На базата на дизайна на усмивката и подробно разчертания „архитектурен“ план с конкретни размери и форми лабораторните ни специалисти изработват восъчен прототип на бъдещите Ви фасети. Следва обсъждане на плана с пациента и директно тестване на восъчния проект в устата за визуализиране на крайния естетичен резултат.

  След като сме получили Вашето одобрение за формата, размера и цвета на фасетите, както и за цялостния план на лечение, започваме изпълнение на процедурите по изработване на истинските Ви фасети.

 • Изработване на фасетите

  Лекуващият дентален лекар внимателно подготвя зъбите Ви, след което зъботехниците от лабораторията изработват фасетите, придържайки се стриктно към разработения план за желана форма, размер и цвят.

  Полученият резултат е перфектна усмивка, съобразена както с индивидуалните Ви предпочитания, така и с Вашите анатомични и характерови особеност.

Запази час за безплатен преглед
  Изпратете вашите снимки или рентгенографии (ако е възможно)

  Запази безплатен преглед