Повдигане на захапката

Ако забелязвате някои от следните признаци

  • емайлът на зъбите Ви е изтрит видимо;
  • захапката Ви е понижена;
  • сдъвквате храната с все-по-голямо усилие или профилът на лицето Ви е започнал да се променя…

… най-вероятно страдате от патологична абразия.

Патологичната абразия представлява преждевременно изтриване на зъбните повърхности, за разлика от физиологичната, която е естествен процес, протичащ с напредването на възрастта. При нормална дъвкателна функция зъбите се изтриват с около 1 микрон на година.

Причините за агресивното изтриване на зъбите са различни, сред които:

  • патологично скърцане на със зъби (бруксизъм);
  • някои вредни навици или храни;
  • различни механични фактори, свързани с прояви на прекомерна грижа за устната хигиена (грубо четкане на зъбите, използване на агресивни почистващи средства и др.).

С напредването на зъбната абразия е възможно зъбите да се изтрият до нивото на зъбния венец. Това води до силно понижаване на захапката и промяна на лицевия профил, което представлява сериозен проблем и изисква комплексно специализирано лечение.

В Да Винчи Клиник можем да Ви помогнем, като анализираме причината за изтриването и изработим лечебен план за повдигане на захапката и реставриране на Вашите зъби.

Процедурата

Първата стъпка е свързана с детайлен преглед на зъбите Ви за установяване на тяхното състояние. С помощта на специална апаратура като лицева дъга снемаме необходимата информация и след съответните трансфер на данни и изчисления пристъпваме към изработката на гипсови модели, които се включват в артикулатор – и подлагат на лабораторен анализ.

Следва изработване на восъчен проект и план с препоръка колко да бъде повдигната вашата захапка и кои конструкции биха били най-подходящи за Вашия случай – керамични дъвкателни фасети или, ако е необходимо, обвивни коронки от керамика.

На този етап може да тестваме проекта с композитна пластмаса директно в устата Ви, за да визуализираме крайния резултат със временни зъби.  Да проверим новата височина дали Ви е удобна и да оценим естетичния ефект от възстановяването.

Ползите за Вас, като пациенти е ,че поемаме ангажимента да възстановим вашата захапка по начин, който да Ви бъде удобна.

Можете да разчитате на професионализма на нашите протезисти

които ще Ви предложат адекватно решение за коригиране на захапката и възстановяване на увредените зъби. Резултатите включват по-добра ефективност, стабилност и комфорт на пациента

Запази час за безплатен преглед
    Изпратете вашите снимки или рентгенографии (ако е възможно)

    Запази безплатен преглед