Сигурност и спокойствие за години напред!

Сертификат за качество за зъбни конструкции. За всички зъбни конструкции, изработени в дентална клиника Да Винчи Клиник, пациентите ни получават гаранция, придружена от сертификат за качество и произход на материалите.

Гаранция за качество за зъбни конструкции

Гаранционният срок е от 3 до 5 години в зависимост от типа на конструкцията – фасети, коронки, импланти, мостове, протези и др., и започва да тече от деня на нейното поставяне.

Изберете Да Винчи Клиник и ще получите сигурност и спокойствие за години напред!

Запази безплатен преглед