Единственият начин да докажеш вярата си в определени ценности, е да подчиниш действията си на тях. Тогава и само тогава те придобиват реална стойност и се превръщат в съзидателна сила, която променя света към по-добро.

Тази увереност ни сплотява в колектив, споделящ общи ценности като: висок професионализъм, прецизност, лоялност, устойчивост, последователност ентусиазъм, интелигентен подход, специализирани умения, любознателност, екипност.

МИСИЯ

Именно тези 10 ценности, в които служителите на Да Винчи Клиник вярват, пресъздаваме чрез нашата мисия. Да върнем усмивката на всеки един от нашите пациенти, осмисля професионалните ни усилия и старание и ни дава мотивация за бъдещето. Доказваме ежедневно и с всеки индивидуален случай своя висок професионализъм и отговорност, което ни дава самочувствието и увереността, че даваме своя значим принос за обществото.

ВИЗИЯ

Ръководени от идеята да допринесем за подобряване на качеството на живот на своите пациенти, предлагаме затворен цикъл от стоматологични услуги, използваме безвредни биологични материали и постоянно усъвършенстваме работните процедури и техники.

Наша споделена цел е да превърнем Да Винчи Клиник в разпознаваем символ на безупречен професионализъм и безкомпромисно качество, като заложим на четиристепенна формула:

  • Създаване и поддържане на екип от професионално подготвени и мотивирани служители
  • Постоянно усъвършенстване на работните процеси, системи и умения в организацията
  • Създаване на успешно партньорство с различните доставчици
  • Максимално удовлетворяване на нуждите и очакванията на пациентите.

Със своя личен принос и принадлежност към групата нашите служители постигат:

  • професионална реализация и развитие
  • подобряване на икономическото си състояние
  • положително въздействие върху обществото.

ЦЕННОСТИТЕ, КОИТО НИ ОБЕДИНЯВАТ

Меню