ас. Атанас Стоименов

ас. Атанас Стоименов

зъботехник

1997г. до 2000г.
Медицински Университет – София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова”
Специалист – Зъботехник

2000г. до 2003г.
Софийски Университет – ФНПП, София

Бакалавър – Специална Педагогика
Професионална Квалификация: Педагог и учител в специални училища

2003г. до 2005г.
Софийски Университет – ФНПП, София

Магистър – Специална Педагогика: Слухово-речева рехабилитация
Професионална Квалификация: Магистър – Специална Педагогика – слухово-речева рехабилитация
Специализация: Диагностика и терапия при леки комуникативни отклонения

2011г. до 2013
Медицински Университет – ФОЗ, София

Магистър по Управление на Здравните Грижи
Професионална квалификация: Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика.

04. 2013 – 02.02.2017г.
Медицински Университет – ФОЗ, София
Специализация – Медицинска Педагогика

07.03.2014 – 29.05.2018 г.
Медицински Университет – ФОЗ, София
Образователна и научна степен „Доктор“
Настоящ преподавател по практика в МК-‘‘Йорданка Филаретова“ София

Запази безплатен преглед