ЗЪБНИ ФАСЕТИ

Зъбните фасети са естетично и удобно решение на редица зъбни проблеми. Те са подходящи за трайно подобряване на визията, когато имате:

  • недоразвит емайл по рождение
  • зъбно изтриване, кариеси или аномалии във формата и позицията на зъбите
  • неприятно оцветяване, дължащо се на травма или умъртвяване
  • естетични съображения по отношение на естествения цвят на зъбите.

ЗЪБНИ ФАСЕТИ: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ?

Фасетите са елегантен метод за реставриране и корекция на предни зъби и представляват фини люспи от порцелан, които се залепват върху външната, видима повърхност на зъбите.

ЗЪБНИ ФАСЕТИ: ЗА КАКВО СЛУЖАТ?

С помощта на фасетите се коригират формата, размерът и цветът на зъбите, както и леки отклонения в тяхната позиция.

ЗЪБНИ ФАСЕТИ: КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ИМ ПРЕД КОРОНКИТЕ?

Фасетите са отлична алтернатива на обличането на зъбите в коронки. При обвивните коронки се получава отслабване на зъба, тъй като за поставянето им се налага изпиляване на целия зъб, свързано с отнемане на голяма част от зъбната структура. За разлика то тях, изпиляването при фасетите е минимално и засяга само предната, видима повърхност на зъба.

За експерите в Да Винчи Клиник прецизният анализ и точното планиране са ключът към изработката на високоестетични и дълготрайни фасети, отговарящи на най-високите стандарти за качество.

След като се запознаем внимателно с проблема на пациента, с неговите нужди, желания и очаквания, започваме да събираме данни за текущото състояние на неговите зъби. Тази фаза включва процес на фотозаснемане, снемане на отпечатъци за диагностични модели и измервания с лицева дъга.

АНАЛИЗ, ПЛАНИРАНЕ И ДИГИТАЛЕН ДИЗАЙН

Екип от специалисти извършва анализ на направените снимки и модели, след което изготвя план, описващ действията, приложими за конкретния случай. На базата на цялата събрана информация и с помощта на специален софтуер изготвяме дизайн на усмивката, за да създадем „архитектурния“ план на бъдещите Ви фасети.

ТЕСТВАНЕ НА ПРОЕКТА

На базата на дизайна на усмивката и подробно разчертания „архитектурен“ план с конкретни размери и форми лабораторните ни специалисти изработват восъчен прототип на бъдещите Ви фасети. Следва обсъждане на плана с пациента и директно тестване на восъчния проект в устата за визуализиране на крайния естетичен резултат.

След като сме получили Вашето одобрение за формата, размера и цвета на фасетите, както и за цялостния план на лечение, започваме изпълнение на процедурите по изработване на истинските Ви фасети.

ИЗРАБОТВАНЕ НА ФАСЕТИТЕ

Лекуващият дентален лекар внимателно подготвя зъбите Ви, след което зъботехниците от лабораторията изработват фасетите, придържайки се стриктно към разработения план за желана форма, размер и цвят.

Полученият резултат е перфектна усмивка, съобразена както с индивидуалните Ви предпочитания, така и с Вашите анатомични и характерови особеност

ФАСЕТИТЕ НА ДА ВИНЧИ КЛИНИК

Меню