ОРАЛНА ГРИЖА И ПРЕВЕНЦИЯ

Поддържането на денталното здраве е задължителен елемент от високата здравна култура на съвременния човек. Изграждането на навици, свързани с поддържането на устната хигиена, готовността за превантивно лечение и отделяне на средства за лични орални грижи са разумна инвестиция в бъдещето, която се отплаща многократно.

В Да Винчи Клиник осигуряваме на своите пациенти комплексна дентална грижа, в която превенцията и профилактиката заемат съществено място!

Първото условие за ефективна превенция на денталните заболявания е свързано с подходящия избор на дентален лекар. За пациента е важно да изгради връзка на доверие със своя зъболекар, да се чувства спокоен и в сигурни ръце, което от своя страна е предпоставка да посещава редовно и с желание стоматологичния кабинет в бъдеще.

Профилактичните прегледи са ключови за ранното откриване и диагностика на различни патологични процеси по зъбните повърхности и гарантират, че няма да се стига до усложнения, свързани с по-продължително и скъпоструващо лечение. При кариозните процеси например е важно да се изпревари етапът на необратимост, когато вече е нарушена целостта на зъбната коронка (има „дупка“) и се налага оперативна намеса, свързана с изчистване на кариозните тъкани и реставрирането им с подходящ материал.

Съществено условие за успешната профилактика на зъбните заболявания е поддържането на добра устна хигиена. Като пациент на Да Винчи Клиник, ще получите експертна консултация и напътствия, които ще Ви помогнат да изградите правилни хигиенни навици и ще повишат здравната Ви култура.

С НАША ПОМОЩ ЩЕ:

Ще усвоите техники за правилно миене на зъбите.

Ще направите информиран избор на четка за зъби (механична или електрическа) и ще научите как и колко време да я използвате.

Ще се запознаете със средствата за почистване на междузъбните пространства и езика (междузъбни четчици, ленти, конци за зъби, четки, шпатули за език и др.

Ще научите повече за различните антибактериални средства (зъбни пасти, гелове, тоници, вода за уста.

Ще повишите знанията си за прилагане на реминерализираща терапия, периодично почистване на зъбен камък, полиране на зъбната повърхност и др.

ИНДИВИДУАЛНА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА

  • Обучение и мотивация за поддържане на оралната хигиена, за да се намали вредното влияние на зъбната плака;
  • Предписване на подходяща паста за зъби, съобразена с индивидуалните Ви нужди;
  • Препоръчване на средства за стимулиране на слюнчената секреция с цел нормализиране на киселинността;
  • Прилагане на специални реминерализиращи средства в денталния кабинет и предписване на подходящи продукти за домашна употреба.

Научете как да се погрижите за здравето на зъбите си още днес!

Меню