Екипът на Да Винчи Клиник

Професионалният екип на Да Винчи Клиник е нашият безценен капитал, който ни дава основания за заслужено самочувствие и увереност, че можем да удовлетворим и най-високите очаквания на своите пациенти. Специалистите ни са профилирани в различни области на протетичната и естетичната дентална медицина, притежават богат практически опит и умения за работа със съвременни технологии.

Към момента клиниката разполага с лекарски екип, специализиран в областта на протетичната дентална медицина, със специален фокус в биокерамичните възстановявания, висококвалифицирани зъботехници, както и двама външни специалисти – дентален имплантолог и ортодонт.

Да Винчи Клиник извършва прецизен подбор на специалистите, ангажирани с обслужването на нашите пациенти, които отговарят на следните

ИЗИСКВАНИЯ:

  • Висок професионализъм;
  • Безупречна етика;
  • Готовност за обучение и усвояване на нови дентални техники методи;
  • Желание за постоянно развитие и усъвършенстване;
  • Умения за прилагане индивидуален подход към пациента.

Част от нашият екип

Деница Георгиева

Търговски директор

Д-р Саид Хамис

Дентален лекар

Ирена Димитрова

Зъботехник

Радослав Качикозов

Зъботехник

Петя Върбанова

Административен директор

Д-р Рада Георгиева

Главен лекар

Д-р Адела Михалева

Дентален лекар

Владимир Ивчев

Зъботехник

Никифор Стоянов

Маркетинг мениджър
Меню